Servis nielen plynových zariadení

Naša firma (založená v roku 1990) vykonáva komplexné činnosti na vyhradených plynových technických zariadeniach, v zmysle vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov a noriem platných v Slovenskej republike.

Svoju činnosť vykonávame výhradne pre firmy (fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby) ako dodávatelia, resp. subdodávatelia.

Naše služby

Kvalitné a komplexné služby pre Vašu firmu v oblasti vyhradených plynových technických zariadení.

Plynové systémy

Servis priemyselného vykurovania - tmavé a svetlé infražiariče, teplovzdušné agregáty

Plynové kotly

Servis plynových kotlov (stacionárne, závesné, kondenzačné) a horákov (GB GANZ a WEISHAUPT)

Regulačné stanice

Servis, opravy, montáž, rekonštrukcie, prestavby, funkčné skúšky regulačných staníc zemného plynu - vysokotlakové a strednotlakové

Rozvody zemného plynu

Montáž, rekonštrukcie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti STL a NTL rozvodov zemného plynu

Našou snahou je


  • Spoľahlivo a komplexne uspokojiť požiadavky klienta
  • Byť profesionálmi vo všetkých našich činnostiach
  • Trvalé a kontinuálne vzdelávanie našich pracovníkov
  • Budovať vzťahy s klientmi na báze diskrétnosti, dôvery a dlhodobej spolupráce