Plynové Zariadenia

Ponúkané služby

 • Servis, opravy, montáž, rekonštrukcie, prestavby, funkčné skúšky VTL a STL regulačných staníc zemného plynu

  výrobcov SČA, RMG, TARTARINI, FISCHER-FRANCEL, STF KEMIM, GMR, ...

 • Montáž, servis, opravy, prestavby membránových uzáverov BAP - VAP

  výrobcu ARMAGAS

 • Montáž, rekonštrukcie, skúšky pevnosti a tesnosti - (tlakové skúšky)

  VTL, STL a NTL rozvody zemného plynu

 • Kontroly tesnosti nadzemných a podzemných rozvodov zemného plynu

 • Izolatérske práce na podzemných vedeniach rozvodov plynu

 • Vyhľadávanie (lokalizácia) na podzemných vedeniach rozvodov plynu

 • Servis plynových horákov

  GB GANZ, WEISHAUPT

 • Servis plynových systémov priemyselného vykurovania

  Tmavé a svetlé infražiariče, teplovzdušné agregáty výrobcov ELTERM, ABSOLUTGAZ, ADRIAN, GEA, MANDÍK, INFRATREND, LEIBER, TECNOCLIMA, ACCORRONI, LERSEN, SCHWANK, KOTRBATÝ

 • Servis plynových kotlov

  Stacionárne, závesné, kondenzačné výrobcov BUDERUS, PROTHERM, LEIBER, IMMERGAS, BERETTA, DAKON, FERROLI, TERMOGAS, VIADRUS, LAMBORGHINI, BAXI, GEMINOX, ATTACK, WOLF, RAPIDO, VAILLANT

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených plynových technických zariadení
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti vyhradených plynových technických zariadení
 • Zabezpečenie výkonu úradných skúšok a opakovaných úradných skúšok, v spolupráci s oprávnenou právnickou osobou (OPO), regulačných staníc plynu (o vstupnom pretlaku nad 0,4 MPa), rozvodov plynu (o prevádzkovom pretlaku nad 0,4 MPa) a zariadení na spotrebu plynu spaľovaním (o výkone jednotlivého zariadenia nad 0,5 MW).