Tlakové Zariadenia

Ponúkané služby

  • Odborné prehliadky

    Vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky, tlakové skúšky a skúšky tesnosti (revízie) vyhradených tlakových technických zariadení

  • Poradenstvo

    Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti vyhradených tlakových technických zariadení

  • Garancia

    zabezpečenie výkonu prvých a opakovaných úradných skúšok, v spolupráci s orgánom dozoru, tlakových nádob stabilných (o maximálnom pracovnom pretlaku nad 0,2 MPa), zaradených, v zmysle vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. do skupiny A